phone number
 
 
 
התקשרו עכשיו
 
072-3215815
 
זהו מספר מקשר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הורן יועצים בע"מ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בלוג

נוהל מפתח מסמך אפיון

פיתוח מערכות מידע ותוכנות לארגונים בסקטור הציבורי והפרטי, מחייב עבודה מקצועית על פי שלבים מוגדרים ומדויקים הכוללים מתודולוגיה, פיתוח ותחזוקה - להלן ראשי התיבות של מפת"ח.